[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


กิจการสภา
-ผลการดำเนินงานกิจกรรมสภา
-รายงานการประชุม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
-พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550
-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
-พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
-พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ -กฎระเบียบและประกาศกระทรวง
-คำสั่งต่างๆ
-อำนาจหน้าที่

ระบบขอก่อสร้างออนไลน์
คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
-
 คู่มือการขอจดทะเบียนพาณิชย์
-
 คู่มือการขอชำระภาษีบำรุงท้องที่
-
 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
-
 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-
 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
-
 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-
 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
-
 คู่มือขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงาน
- คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
-
 คู่มือการลงเวลามาปฏิบัติราชการ
-
 คู่มือการลาของข้าราชการ
-
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สินค้าท้องถิ่น

ผ้าไหมกุดเพียขอม/ชนบท

ผ้าไหมกุดเพียขอม/ชนบท


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสงวน หมูที่ 5 บ้านร่องดูก ( 4 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสงวน หมูที่ 5 บ้านร่องดูก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญทัน ถึงบ้านนายชูชาติ โทราช หมู่ที่4 บ้านเสาเล้า ( 4 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญทัน ถึงบ้านนายชูชาติ โทราช หมู่ที่4 บ้านเสาเล้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรับบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ ( 4 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรับบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม ( 5 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย ( 13 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุกหรือลูกรัง จาก นางปุ่น ถึงนายสมจิตร เค้าแคน ม.5 บ้านรองดูก ( 10 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุกหรือลูกรัง จาก นางปุ่น ถึงนายสมจิตร เค้าแคน ม.5 บ้านร่องดูก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุกหรือลูกรัง จากนายประมวล ถึงนานายประวิทย์ ม.5 บ้านร่องดูก ( 23 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุกหรือลูกรัง จากนายประมวล ถึงนานายประวิทย์ ม.5 บ้านร่องดูก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย ( 12 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย ( 10 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2566 : ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจาก ชื่นใจฟาร์มถึงแยกหนองแสบง หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม ( 19 / )
    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจาก ชื่นใจฟาร์มถึงแยกหนองแสบง หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>