ชื่อ - นามสกุล :นายพีระพล นาที
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
หน้าที่หลัก :0819540332
ที่อยู่ :
Telephone :0819540332
Email :m@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล