ชื่อ - นามสกุล :นายธีรศักดิ์ ติยะภา
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
หน้าที่หลัก :0934531539
ที่อยู่ :
Telephone :0934531539
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล