องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมขับเคลื่อนแผนปฏิบัต...[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 20]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ลงพื้นที่รับซื้อขย...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการาประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 23]
 
  งานกีฬาประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 12]
 
  งานไหมมัดหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 18]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม มอบป้ายเชิดชูเกียร...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 15]
 
  อบต.กุดเพียขอม ตรวจรับรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้บริก...[วันที่ 2023-11-07][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอั...[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 43]
 
  อบต.กุดเพียขอม ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลา ถวาย...[วันที่ 2023-10-23][ผู้อ่าน 48]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ออกค้น...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 13]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ออกค้น...[วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 35]
 

หน้า 1|2|3|4|5