องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]5
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]3
3 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]8
5 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ [ 9 พ.ค. 2567 ]41
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]7
7 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ประชาสัมพันธ์ คู่มือคนพิการ [ 2 พ.ค. 2567 ]13
8 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน ประสบปัญหาทางสังคม และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 69 [ 10 เม.ย. 2567 ]13
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]8
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]12
11 ประกาศทีมสมัคร อบต.กุดเพียขอม 7 คน OPEN CUP [ 26 มี.ค. 2567 ]15
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]10
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]10
14 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 ก.พ. 2567 ]11
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]12
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง การรับยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]19
17 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" [ 4 ม.ค. 2567 ]9
18 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]20
19 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]12
20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]14
21 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]14
22 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ย. 2566 ]41
23 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ 9 (เพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]86
24 บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ "จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน" ปี พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]25
25 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]21
26 ประกาศรายชื่อคนพิการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]28
27 แบบรายงานการประเมินความพึงพอใจ [ 30 มิ.ย. 2566 ]39
28 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน [ 19 มิ.ย. 2566 ]23
29 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]90
30 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]25
31 ประกาศรายชื่อคนพิการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]25
32 ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม [ 19 ม.ค. 2566 ]28
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]19
34 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]7
35 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]26