องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


อบต.กุดเพียขอม มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย


วันที่ 18-19 เมษายน 2566 องค์การบริหาราส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ท่านพีระพล นาที คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.กุดเพียขอม รองปลัด อบต.กุดเพียขอม พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 จำนวน 31 ราย ที่ได้รับผลกระทบทั้งที่อยู่อาศัย ที่เก็บพืชผลทางกรเกษตร ยุ้งข้าว คอกสัตว์ เพื่อเป็นกรช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วน
 

2024-07-10
2024-06-28
2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14