องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 นายพีระพล นาที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมกันแสดงบนเวที กิจกรรมการละเล่นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” และมีของรางวัลและขนมมอบให้กับเด็กๆ ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
 

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12