องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


อบต.กุดเพียขอม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10


วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอชนบท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-07
2024-01-30