องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ออกระงับเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าตำบลโนนพะยอม


วันที่ 23 มกราคม 2567 13.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.กุดเพียขอม ได้รับคำสั่งจากนายกพีระพล นาที ให้ดำเนินการออกตรวจสอบเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าบ้านห้วยไร่ตำบลโนนพะยอมและพื้นที่ป่าสาธารณะบริเวณหลังโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ พบมีเพลิงไหม้เป็นวงกว้าง จากผู้ลักลอบเผาจึงใช้รถบรรทุกน้ำฉีดสกัดไม่ให้ลุกลามและใช้ถังน้ำสะพายหลังเดินเท้าฉีดดับไฟ และสามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยครับ

2024-07-10
2024-06-28
2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14