องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเปลี่ยนยางเนื่องจากมีการใช้งานมานาน


เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ใหม่ จำนวน 6 เส้น เนื่องจากมีการใช้งานมานาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12