องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการออกตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในชุมชน


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ออกพื้นที่ในชุมชนตรวจสอบถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในชุมชนและสถานศึกษา..เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุอัคคีภัย..

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12