องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมร่วมงาน 30 ปี การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และรับมอบโล่รางวัล ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2567


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยท่านนายกพีระพล นาที มอบหมายให้รองนายกฯธีระศักดิ์ ติยะภา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยกู้ชีพ เข้าร่วมงาน 30 ปี การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และรับมอบโล่รางวัล ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความภาคภูมิใจต่อไป..

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12