องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งถังดับเพลิงป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา


วันที่  13  กุมภาพันธ์  2567  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม นำถังดับเพลิงที่ดำเนินการซ่อมบำรุงติดตั้งป้องกันเหตุอัคคีภัย ในสถานศุึกษาในพื้นที่ตำบลกุดเพียขอม เพื่อให้คณะครูและนักเรียน สามารถนำไปใช้ได้เมื่อมีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12