องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว หมู่ที่ 6


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ได้รับความสั่งจากรองนายกสุรพล สินจันอัด ให้ดำเนินการจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว บริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านหญ้าเครือหมู่ที่ 6 ไปบ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 เพื่อลดความเร็วของรถที่สัญจรไปมา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12