องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


อบต.กุดเพียขอม เข้าร่วมลาดตระเวนตรวจตราภายในชุมชนป้องกันยาเสพติด


วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยท่านนายกพีระพล นาที มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมลาดตระเวนตรวจตราภายในชุมชนหมู่ที่ 2 ,6,4,3,7 โดยมีท่านนายอำเภอชนบท นายปิยะพงษ์ คลังทอง เป็นผู้มอบนโยบายและปล่อยแถวร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส.อำเภอชนบท กำนันตำบลกุดเพียขอม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ประจำตำบล เพื่อเป็นการตรวจตราป้องกันป้องปรามผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดให้เกิดความกลัวในการกระทำความผิด ให้ลดน้อยลงในชุมชน

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12