องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันที่ 1 เมษายน 2567 นายธีรศักดิ์ ติยะภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม และนายสุรศักดิ์  พรมดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ทั้ง 7 หมู่ ลงพื้นที่ มอบการช่วยเหลือประชาชนที่ได้อนุมัติการช่วยเหลือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 13 ราย

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12