องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมเคลื่อนที่บริการประชาชน


วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 โดยนายพีระพล นาที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม,ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ลงพื้นที่บริการประชาชนในการชำระภาษี,รับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ,รับลงทะเบียนคนพิการ,ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดเพียขอม

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12