องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ออกสนับสนุนช่วยเหลือเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ดับไฟป่า ที่ลุกลามเป็นวงกว้าง


วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ได้รับคำสั่งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกำลังพลออกสนับสนุนช่วยเหลือเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ดับไฟป่า ที่ลุกลามเป็นวงกว้าง..จบภารกิจ 19.00 น. 

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12