องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ลงพื้นที่รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ


วันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่รับซื้อขยะ และ จัดเก็บขยะอันตราย ในพื้นที่ตำบลกุดเพียขอม ประจำเดือน เมษายน 2567

2024-04-30
2024-04-25
2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12