องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวน้อมจิตร  ขาวภา


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


โทร.061-1092091