องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม - หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยไร่ -บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม [ 10 มิ.ย. 2567 ]9
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม - หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยไร่ -บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม [ 13 พ.ค. 2567 ]20
3 ประกาศร่างประกวดโครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม - หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยไร่ -บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 [ 1 พ.ค. 2567 ]19
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]24
5 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 3 พ.ย. 2566 ]46
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 15 ก.ย. 2566 ]37
7 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่งรถพระยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 17 ส.ค. 2566 ]38
8 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 11 ส.ค. 2566 ]31
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 10 ส.ค. 2566 ]37
10 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 4 ส.ค. 2566 ]23
11 รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 27 ก.ค. 2566 ]26
12 ราคากลาง ร่างขอบเขตTOR ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 27 ก.ค. 2566 ]34
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 26 ก.ค. 2566 ]37
14 ประกาศ ยกเลิกประกาศเชฺิญชวนประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 26 ก.ค. 2566 ]24
15 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 21 ก.ค. 2566 ]92
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำห้วยหนองเอี่ยนภายในตำบลกุดเพียขอมและซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย [ 11 ก.ค. 2566 ]24
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะปละขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 11 ก.ค. 2566 ]27
18 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 10 ก.ค. 2566 ]24
19 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก [ 7 ก.ค. 2566 ]21
20 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 6 ก.ค. 2566 ]28
21 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำห้วยหนองเอี่ยนภายในตำบลกุดเพียขอม (ช่วงจากสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงสะพาน หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 6บ้านหญ้าเครือ [ 4 ก.ค. 2566 ]27
22 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลาง (แก้ไขฉบับใหม่) [ 23 มิ.ย. 2566 ]26
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 19 มิ.ย. 2566 ]21
24 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]16
25 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 9 มิ.ย. 2566 ]20
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]19
27 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร จากสวนหลวงบ้านร่องดูก ถึงนานายบุญถืก ตรีศรี หมู่ 5 บ้านร่องดูก [ 3 พ.ค. 2566 ]18
28 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายจรัญ หมู่เมืองสอง ถึงฝายน้ำล้น หมู่ 6บ้านหญ้าเครือ [ 3 พ.ค. 2566 ]19
29 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกโดยการลงหินคลุกหรือลูกรัง จากซอยบ้านนางสมจิตร พวงชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 27 ก.พ. 2566 ]23