องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2567

    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง